Torsdag kom dommen i saka mellom 25 oppdrettarar i Vest og staten. Oppdrettarane har saksøkt staten etter at dei