– Det er en marginal justering av bunnfradraget, det betyr at det fleste av de norske oppdrettsselskapene blir rammet av grunnrenteskatten. Det er ikke slik regjeringen proklamerte 28. september, sier oppdretter Ola Braannas.

Fra sitt hjem i Bø i Vesterålen har han fulgt med på pressekonferansen om grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Selv om han plagedes med ustabil linje, har han fått med seg hovedpunktene.

– Det er også en marginal justering av skattesatsen til 35 prosent. Så skal de sette ned et normprisråd, det blir spennende. I praksis tror jeg det blir krevende. Jeg tror det er viktig at det er reelle priser som legges til grunn når en skal skattlegges, sier Braanaas.

– Hvilke konsekvenser vil dette gi for ditt selskap Firda Seafood?

– Nå kom dette for noen minutter siden, så det er for tidlig og si.

Skuffet

Braanaas sier at han er skuffet, men ikke overrasket.

– Jeg tror at regjeringen bestemte seg allerede 28. september. Høringen har vært skinnprosess med kun mindre justeringer i etterkant.

– Hva tror du kommer til å skje i Stortinget?

– Det er ikke godt å vite. Der er regjeringen avhengig i å finne en felles løsning som er spiselig for et flertall. Da har de mulighet til å forhandle med SV, som vil øke skatten til 48 prosent. Det må være en vanskelig vei å gå. Om en skal høre på det Støre sier, om et bredt forlik, må en gå til sentrum og høyre. Det kan være vanskelig etter Høyres landsmøte i helgen. Jeg tror det er vanskelig å komme i en situasjon hvor dette blir skjerpet.

Braannaas vil «kjempe på, og jobbe iherdig for å lykkes for å få velferd opp av havet».

– De står omtrent på de de la frem. Dette kommer ikke til å fremme norsk industri og bearbeiding av laks og ørret, sier han.

Startet i en campingvogn, endte opp i Bø

Braanaas startet Firda Seafood i 1986. I store deler av tiden har han drevet det selv, før han i februar overlot styringen til sin datter Lina Braanaas Utne (35).

– Siden oppstarten i 1986 har det vært en eventyrlig reise sammen med svært dyktige og kompetente medarbeidere. Fra en gjeldstynget Campingvogn i Norddalsfjorden, frem til et bunnsolid milliardkonsern med 180 dyktige medarbeidere som hver dag bidrar til lys i husan, og velferd i Norge, sa han i en melding da.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt i havbruk
  • En kontantstrømskatt for lakseoppdrett i sjø.
  • Skattesatsen settes til 35 prosent, ned fra opprinnelig foreslått 40 prosent.
  • Det foreslås også en produksjonsavgift på 90 øre per kilo, men naturressursskatt droppes. Produksjonsavgiften trekkes fra krone for krone mot grunnrenteskatten.
  • Det legges opp til et bunnfradrag på 70 millioner kroner.
  • Forslaget om normpriser basert på Nasdaq-prisen droppes, men det skal opprettes et uavhengig prisråd fra 2024. For 2023 setter selskapene selv markedsverdi ved merdkant.
  • For investeringer gjort før 1. januar 2023 gis det fradrag gjennom avskrivninger.
  • Vertskommunene kommer noe bedre ut enn det opprinnelige forslaget.
  • Regjeringen anslår ikke hvor stort proveny forslaget vil gi, men skriver at det vil variere fra år til år.
  • Lovforslaget ble presentert tirsdag 28. mars. Det skjedde etter at saken først ble presentert 28. september 2022, og sendt på høring til 4. januar. Det kom inn over 400 høringssvar i saken.
  • Stortinget skal votere over lovforslaget 31. mai

Kilde: Kilde: Regjeringen / DN

Braanaas er nå blant Norges rikeste menn. Ifølge Kapital er han god for rundt 3,8 milliarder kroner.

Høsten 2021 flyttet han til Bø i Vesterålen, hvor han fortatt bor. Utløsende faktor var en endring i verdifastsettelse for oppdrettstillatelser for ikke-børsnoterte oppdrettsselskap, som førte til en kraftig økning i formuesskatten.

– Min skatt firedobles neste år, noe som betyr at jeg må betale mer enn 700 000 kroner i skatt ekstra hver eneste uke. Av dette kommer over 80 prosent som følge av at selskaper som Firda Seafood på papiret får en kunstig og ekstremt høy verdi, sa Braanaas da.

Firda Seafood var opprinnelig en lakseprodusent, men har siden 2020 kun produsert regnbueørret. Det har produksjon flere steder i gamle Sogn og Fjordane fylke, og hovedkontor på Byrknesøy ved utløpet av Sognefjorden.

I 2021 var omsetningen på 1,65 milliarder kroner, og driftsresultatet var 297 millioner kroner.

– Blir du boende i Bø?

– Vi har ikke noen planer om å flytte herfra, sier Braanaas tirsdag.