25 lakseoppdrettere i det såkalte Produksjonsområde 4 (PO4) som går fra Nordhordland til Stadt er i ferd med å fremme sin stevning mot departementet. Striden handler om at området ble rødt i trafikklysordningen som regulerer vekst i næringen. Dermed måtte produksjonskapasiteten tas ned 6 prosent i to år.

– Det faglige grunnlaget i trafikklyssystemet er ikke godt nok. Forskningen kan ikke brukes til å skape målrettede tiltak. Bare i Produksjonsområde 4 bruker oppdretterne nær 1 milliard kroner i året på avlusning, så får de denne kollektive avstraffelsen, hvor de er uten mulighet til å forsvare seg, sier Even Søfteland til DN.