Mowi, Salmar og Lerøy mener at vaksineringspåbudet i produksjonsområdene