«Vi har fått meldinger fra oppdrettere om at de har observert flak med alger og at sjøen blir gråfarget. Det er registrert dø fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Ved noen lokaliteter er situasjonen vedvarende», skriver direktoratet i en melding på sine nettsider onsdag.

Problemet er så langt observert i Astafjorden i Troms (inkludert Grovfjorden), Gratangen og Lavangen og innerst i Ofotfjorden i Nordland. Vannprøver er tatt for analyser.

Oppfordrer til økt beredskap

Direktoratet oppfordrer nå oppdrettere i Nordland og Troms til å høyne beredskapen og følge med på redusert sikt i sjøen, fiskens adferd, dødelighet og så videre.

«Det enkelte selskap må bruke sine beredskapsplaner og innføre tiltak for å forebygge og håndtere eventuelle situasjoner som oppstår», heter det.

Oppdrettere oppfordres til å varsle aktører i nærheten samt Fiskeridirektoratet om relevante observasjoner.

IntraFish kommer tilbake med mer.