Harald Larssen var midt i sitt tiende år som produksjonssjef for Lerøy i Møre og Romsdal da det ble klart at han skulle tre inn i rollen som administrerende direktør i Lerøy Midt etter Sven Amund Fjeldvær.

– Jeg kjenner selve matfisksiden av jobben veldig godt fra før, og det nye ansvaret har en del fellestrekk med det. Men som den øverste lederen i Lerøy Midt leder man hele verdikjeden, fra stamfisk og rogn til fisken som forlater slakteriet på Jøsnøya, så man rykker jo opp et par hakk.