Harald Larssen var midt i sitt tiende år som produksjonssjef for Lerøy i Møre og Romsdal da det