Produksjon av settefisk (små laks) krever store mengder vann. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som regulerer