Det kommer frem i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Direktoratet har siden inspisert anlegget. Mowi har satt ut gjenfangstgarn og har foreløpig landet 19 rømte fisk. Fisken i anlegget har en snittvekt på rundt 1 kilo.

Hull i fire merder forårsaket rømmingen

Totalt har Fiskeridirektoratet oppdaget 16 hull fordelt på fire merder. Det største hullet er omtrent 70 x 20 centimeter, og hullene skal være på 22 meters dybde.

«Fiskeridirektoratet region Midt følger opp saken og vurderer løpende hvilke tiltak som skal iverksettes, blant annet å fastslå når det er mulig å foreta opptelling», skriver direktoratet på deres nettsider.

Direktoratet ønsker tips om rømmingen og gjenfangst av oppdrettslaksen på deres vakttelefon.