Forrige helg mottok Fiskeridirektoratet melding fra Mowi om rømning ved to av selskapets lokaliteter på Sunnmøre, Voldnes og Rønstad.

Lokalitetene ligger mellom Herøy og Volda kommune.

Ønsker tips fra publikum

Det ble gjennomført tilsyn ved lokalitetene på tirsdag, og Mowi fikk pålegg om utvidet gjenfangst. Til nå har det blitt meldt om gjenfangst av 86 fisk.

Den rømte fisken har en vekt på 2 – 3 kg.

Fiskeridirektoratet ønsker tips fra publikum for å få et klart bilde av rømningens omfang og spredning.