Anders Måsøval (46), tilknyttet det børsnoterte oppdrettsselskapet Måsøval, har meldt flytting til byen Meggen i Sveits, rett i nærheten av Zürich. Det melder Dagens Næringsliv.

Ifølge Kapital er Anders Måsøval god for 2,95 milliarder kroner, og mannen fra Frøya eier indirekte gjennom sitt investeringsselskap Måsøval Invest aksjer for 1,3 milliarder kroner børsnoterte Måsøval AS.

Betalte 11,2 mill. i skatt i fjor

I tillegg har han eierposter i en rekke store og små selskaper tilknyttet oppdrettsnæringen, og Måsøval-familien er også største aksjonær i det islandske oppdrettsselskapet Laxar.

Måsøval hadde en ligningsformue på rett over 380 millioner kroner i 2021. Inntekten var nær 25 millioner kroner i fjor og 46-åringen betalte 11,2 millioner kroner i skatt.

Ander Måsøval flytter til Sveits. Anders Måsøval Frøya Sveits. Foto: Anders Furuset

Utsetter investeringsplaner for én milliard

Måsøval ble børsnotert sommeren 2021, og aksjen hadde lenge en betydelig oppgang – frem til kursen stupte 20 prosent da Vedum og Støre la frem den mye omtalte grunnrenteskatten på fiskeoppdrett.

I etterkant av skattenyheten har Måsøval, i likhet med flere andre oppdrettsselskaper, utsatt investeringsplaner.

For Måsøvals del gjelder det et kjøp av produksjonskapasitet på 115 tonn til fastpris som nå er hevet, og selskapet vil inntil videre utsette planlagte investeringer for mer enn én milliard kroner.

– Den norske regjeringens forslag om å innføre en grunnrenteskatt på produksjon av laks i Norge på 40 prosent, er en særskatt på havbruksselskap som i dag skaper verdier og arbeidsplasser i mange små kystsamfunn i Norge. Dette vil ha betydelige negative ringvirkninger for våre leverandører og de kystsamfunn vi driver vår virksomhet i, skrev selskapet i en uttalelse.

Foreløpig har ikke selskapet offentliggjort tallene for tredje kvartal, men i andre kvartal omsatte selskapet for 943 millioner kroner med et resultat før skatt på 559 millioner kroner. Omsetningen steg nesten 700 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal året før, mens resultatet før skatt nesten doblet seg.

Måsøval as
  • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Har eget settefiskanlegg, og er hovedeier i et slakteri på Averøya utenfor Kristiansund
  • Notert ved Euronext Growth, hvor markedsprisen i skrivende stund er rundt 3,6 milliarder kroner
  • Måsøval-familien fra Frøya er den desidert største eieren, med rundt 70 prosent av aksjene. Deler av familien er utvandret til Sveits.

– Min bror Anders og jeg er tredje generasjon

Familieeide Måsøval, som kontrolleres av brødrene Lars og Anders Måsøval, ble startet tilbake i 1972 som ett av Norges aller første lakseoppdrettsselskaper. Lars Måsøval er i dag styreleder i selskapet.

Da selskapets aksjer ble tatt opp til handel på Euronext Growth, sa Lars Måsøval følgende til DN:

– Min bror Anders og jeg er tredje generasjon drivere av Måsøval as. Vi har nå ansvar for å forvalte eierskapet, og det er klart det er en milepæl å slippe andre eiere inn i vårt familieselskap, skriver Lars Måsøval til Dagens Næringsliv.

Børsnoteringen betydde også at Måsøval var det fjerde i rekken av børsnoterte selskaper fra øya Frøya utenfor Hitra i Trøndelag. Laksegiganten Salmar, emballasje- og byggemarterialeprodusenten Bewi samt rederiet Frøy.

DN er onsdag ettermiddag til stede på en laksekonferanse på Frøya, hvor blant annet kommunens ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) deltar. Strømskag ønsker ikke å kommentere flyttingen.

Anders Måsøval flytter til Sveits. Lena Fillingsnes er tydelig på at oppdrettsnæringen har hatt stor betydning for lokalbefolkningen på Frøya. Foto: Anders Furuset

– Hva skjer om alle flytter?

På Sistranda, kommunesenteret på Frøya, møter DN flere som synes det er synd at Anders Måsøval nå flytter.

– Det er helt klart trist at han flytter. Hva skjer om alle flytter? Frøya hadde ikke vært noe uten laksen, sier Lena Fillingsnes, restaurantansvarlig på Hotell Frøya.

– Om en ser alle som har flyttet hit de siste 10–15 årene, er det på grunn av laksen. Da jeg vokste opp her handlet det om å komme seg bort så raskt som mulig, vi hadde ingenting her. Nå er vi bortskjemt, og har alt vi trenger, legger Fillingsnes til.

– Føler du at Måsøval stikker av fra skatteregningen?

– Nei. Vi bryr oss om det vi har rundt oss. Vi høster så mye godt av at vi har folk som dem, altså familiene Måsøval, Gåsø, Bekken og Witzøe. De investerer lokalt, og er Frøya-patrioter. De ønsker vekst, sier hun.

Hun peker på at hotellet hun jobber hos er avhengig av oppdrettsnæringen, som beskrivende nok er i ferd med å forberede en festmiddag for en laksekonferanse som i skrivende stund pågår på Frøya.

– Og se på alt de ha gitt oss. Vi har fått fotballhall, ny videregående skole, kulturhus og så videre

– Tredje generasjon drivere

Familieeide Måsøval, som kontrolleres av brødrene Lars og Anders Måsøval, ble startet tilbake i 1972 som ett av Norges aller første lakseoppdrettsselskaper. Måsøval-familien var senere med på å starte Norway Royal Salmon (NRS) og Salmar, to andre store oppdrettsselskaper i Norge.

Lars Måsøval er i dag styreleder i selskapet.

Da selskapets aksjer ble tatt opp til handel på Euronext Growth, sa Lars Måsøval følgende til DN:

– Min bror Anders og jeg er tredje generasjon drivere av Måsøval as. Vi har nå ansvar for å forvalte eierskapet, og det er klart det er en milepæl å slippe andre eiere inn i vårt familieselskap, skriver Lars Måsøval.

Børsnoteringen betydde også at Måsøval var det fjerde i rekken av børsnoterte selskaper fra øya Frøya utenfor Hitra i Trøndelag. Laksegiganten Salmar, emballasje- og byggemarterialeprodusenten Bewi samt rederiet Frøy.

DN er onsdag ettermiddag til stede på en laksekonferanse på Frøya, hvor blant annet kommunens ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) deltar. Strømskag ønsker ikke å kommentere flyttingen.

DN har ikke lyktes å få kontakt med Anders Måsøval.