- Hadde det vært opp til meg, hadde vi fjernet hele konsesjonsordningen.