Alsaker Fjordbruk driver lakseoppdrett i 14 kommuner på Vestlandet. Produksjonen i 2020 var på 40.000 tonn, en oppgang på 2.000 tonn fra året før. Til tross