Det lokaleide oppdrettsselskapet Øyfisk på Myre i Vesterålen er blant de minste kjøperne i lakseauksjonen som ble avsluttet i går.

– Det er viktig for oss at vi får ta del i veksten. Vi gjør en stor innsats for å gjøre området grønt og mener det er rett og rimelig at vi skal ta del i det. Med tanke på volumet vi fikk kjøpe er vi godt fornøyd, men vi synes prisen er høy, sier daglig leder i Øyfisk Arne E. Karlsen til IntraFish.

Øyfisk har fire konsesjoner fordelt på seks lokaliteter, og er et heleid datterselskap av Gunnar Klo.

Øyfisk var blant dem som betalte mest per tonn, med 255 000 kroner. Totalt måtte de ut med 160 millioner kroner for de 625 tonnene de kjøpte.

Han skulle sett at det var en helt annen modell som ble brukt for kjøpt av vekst.

– Vi mener vi burde få kjøpe direkte av staten og ikke via denne auksjonen. Vi opplever at auksjonen er en rulett hvor Finansdepartementet sitter som kasinoeier, sier Karlsen.

– Stort beløp for en liten bedrift

Prisene for vekst er etter Karlsens mening ikke bærekraftige for de mindre selskapene.

– For små og mellomstore bedrifter så kan man kanskje være med på en runde eller to med auksjon, men så stopper det opp. Hvordan tenker staten at vi skal være med videre? Vi bruker egenkapital, men vi må låne også. 160 millioner kroner er et veldig stort beløp for en liten bedrift, sier Karlsen, og legger til:

– Politikerne og myndighetene må stille spørsmål til om de fortsatt ønsker små og mellomstore bedrifter, systemet nå legger ikke til rette for det. Jeg tror det er veldig bra at man har de store selskapene som er en viktig drivkraft for å utvikle næringen videre, men det er veldig viktig med de mindre selskapene som er lokaleide også. Vi må få til miksen, det er ikke enten–eller.

Øyfisks lokalitet Sjåneset, i Prestfjorden like utenfor Myre i Vesterålen. Foto: Tor-Martin Karlsen

Var ikke med forrige runde

Karlsen påpeker at dersom man ikke har vekst blant de små og mellomstore, vil den type bedrifter sakte, men sikkert forsvinne.

– Vi har en situasjon i gamle Finnmark hvor vi ikke har lokaleide selskaper igjen. Vi kastet kortene på forrige auksjonsrunde fordi det blei for dyrt. Hadde vi kjøpt i forrige runde hadde vi ikke hatt kapital til å kjøpe denne gangen.

Er dette en investering som vil gi god avkastning?

– Under gitte forutsetninger håper og tror vi at det er en grei investering. Men det er såpass høye priser at det begynner å bli marginal lønnsomhet. Volum betyr noe for å være konkurransedyktig på produksjon. Kravene til næringen blir stadig strenger og vi ser at prisene på infrastruktur blir dyrere. Vi må ha volum å fordele faste kostnader på, sier Karlsen.

– Frivillig å delta

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen sier til IntraFish at det er frivillig for enhver bedrift å delta i auksjonen.

– Alle deltar på like vilkår, det er transparent og åpent. Det handler om forvaltning av offentlige verdier, og da er det spesielt viktig med åpenhet. Det som kjennetegner en auksjon er at det er markedsprisen som er styrende. Ingenting er bedre enn å fastsette en markedspris slik. Skal man sette pris på andre måter vil det bli større ulemper av det. Alle oppdretterne får mulighet til å kjøpe en del av veksten på fastpris og en del via auksjonen, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen vurderer nå andre ordninger for de mindre oppdretterne.

– Jeg er veldig enig i at man trenger store og små bedrifter, og vi heier på alle. Jeg vet at det er mange som ønsker andre virkemiddel som kan være viktige for de små, som rullerende MTB. Det har vi til vurdering nå. Vi venter på et innspill angående dette fra Salmon Group, som representerer lokaleide oppdrettere, og vi avventer hva de kommer med. I utgangspunktet så er oppdraget vårt å legge til rette for videre utvikling og bærekraftig vekst.

Prisrekord

Laksekonsesjonene ble nå solgt til snittpriser som er 13 prosent høyere enn i forrige runde.

– Det ble en skikkelig prisrekord i går, men de pengene går rett tilbake til stat og kommune og investeringer i storsamfunnet. Pengene kommer til nytte, og det blir mange glad ordførere rundt omkring. Det er spesielt viktig for oss at kommuner som har lagt til rette for havbruk får tilbake en del av verdiskapingen, sier Ingebrigtsen.

Finansdepartementet henviser til Nærings- og fiskeridepartementet for kommentarer til saken.

Nøkkeltall ØYFISK as (tall i millioner kroner)
Inntekter 265,3 211,5 25,4 %
Driftsresultat 90,2 80,0 12,8 %
Resultat før skatt 90,1 80,8 11,5 %
Årsresultat 70,2 63,2 11,1 %
Driftsmargin 34,0 % 37,8 % -10,1%
Egenkapital 179,1 150,5 19,0 %
Totalbalanse 321,7 311,6 3,2 %
Langsiktig gjeld 62,6 53,8 16,4 %

Les også:

Salmar har kjøpt laksevekst for nær 1,8 milliarder kroner

Også de små åpnet «storpængboka». Knutshaugfisk handlet for nesten 200 millioner kroner