Berkshire Hathaway, handelskonglomeratet som eies av den amerikanske forretningsmagneten Warren Buffett, har kjøpt en eierandel på fem prosent i hvert av Japans fem største handelshus. De har alle et solid fotavtrykk