Dette er noen av tiltakene partiene etterlyser:

  • Tilstrekkelige ressurser til kommunene for å øke testkapasiteten i samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved karantenehotell, og for å kunne sikre økt testing for covid-19 blant risikogrupper i kommunale helseinstitusjoner.
  • Sikre tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene ved ankomst.
  • Bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter.
  • Obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse.
  • Å raskt få på plass en kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-labdatabase i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, for å sikre bedre oppfølging av plikt for testing og overholdelse av karanteneregler/isolasjon.
  • Fremme forslag om strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft.
  • Fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst.
  • Styrke Arbeidstilsynet slik at de kan øke sin aktivitet med tilsyn på arbeidsplasser.
  • Styrke kontrollen ved grenseovergangene, herunder tilpassede løsninger ved mindre trafikkerte grenseoverganger.

Opposisjonspartiene, som sammen har flertall på Stortinget, ble mandag kveld enige om en rekke krisetiltak som skal vedtas i Stortinget tirsdag, skriver NTB.

Nå er altså opposisjonspartiene også enige om tiltak mot importsmitte.

– Dette er gjennomført eller i ferd med å bli gjennomført og er i samsvar med det regjeringen har vedtatt, sier helseminister Bent Høie til NRK.