Omsetning fra landbasert teknologi er voksende i AKVA Group. Det er primært utbygging av resirkuleringsanlegg for produksjon av stor smolt som driver dette – produksjon av matfisk