Ordfører Inger Monsen synes det er bra at regjeringen og Fremskrittspartiet er blitt enige om en klar forbedring i