I en pressemelding onsdag kveld kommenterer ordføreren på Skjærvøy nyheten om at 158 ansatte ved Lerøy Aurora sitt prosessanlegg på Skjervøy har fått varsel om permitteringer fra 1. januar 2023.

– Dette er en direkte konsekvens av grunnrenteforslaget fra regjeringa, mener ordfører Ørjan Albrigtsen.

Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen (Krf). Foto: Anders Furuset

– Jeg er enig i at vi skal ha en økt beskatning av næringa, men forslaget som nå ligger på bordet fra regjerninga er ikke godt nok. Formannskapet i Skjervøy, bestående av representanter fra Krf, Sp, Ap, SV og Frp, ber om at regjeringa umiddelbart sørger for at iverksettelsen av grunnrenteskatt utsettes, helst til 1. januar 2024, uttaler Albrigtsen i meldingen.

Har vært i vekst

Han peker på at kommunen de senere årene har opplevd økt aktivitet og sysselsetting på grunn av et havbruk i vekst.

– Fra kommunen med 2.800 innbyggere ble det i 2021 eksporterte laks til en verdi på over 8 milliarder kroner, påminner ordføreren og viser til at Skjervøy kommune har lagt til rette for utvikling innen sjømatnæringa gjennom planer og ulike aktiviteter.

– Havbruksnæringa i kommunen hadde planer om både økt produksjonsvolum og investeringer på land. Utviklingen tilknyttet leverandørindustri har vært positiv, langt utover kommunens grenser. Lerøy Aurora har allerede, på bakgrunn av grunnrenteforslaget, besluttet å stoppe den planlagte utbyggingen av videreforedling i Skjervøy havn. Dette er håpløst, uttaler ordføreren og minner om at dette er en stor belastning for de ansatte.

– Jeg har en klar beskjed til regjeringa: Vi som lokalsamfunn kan ikke vente på at høringsrunden og behandlingstida i Stortinget skal gå som regjeringa har planlagt. Det tar for lang tid! Fra Skjervøy krever vi at regjeringa finner løsninger på denne problematikken slik at videreforedlinga kan gjenopptas, sier ordføreren i meldingen.