Ørjan Olsvik er professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, og har ledet Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Olsvik har tidligere