Ørjan Olsvik er professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, og har ledet Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Olsvik har tidligere vært professor ved Norges veterinærhøgskole i Oslo. Han har i mange år arbeidet med mat-relaterte sykdommer i USA, Afrika og Latin-Amerika.

Olsvik har erfaring fra både forsknings- og industribedrifter og har god innsikt i mange aspekter knyttet til kommersialiseringsprosesser.

– Jeg gleder meg til å gå løs på denne krevende oppgaven, sier Olsvik i en pressemelding.

– Det ligger et stort uutnyttet potensial i å forene kompetanse fra blå og grønn sektor.