Otto Gregussen har orientert Landsstyret om sin beslutning og de ansatte fikk informasjonen under et ukentlig internmøte torsdag formiddag, opplyser Fiskarlaget på nettsidene.

Når åremålsperioden

Generalsekretæren sier beslutningen om å si opp er tatt ut fra en helhetsvurdering, også opp mot at han selv runder 65 i høst.

– Det at leder Kjell Ingebrigtsen når sin åremålsperiode på inntil åtte år til høsten gjør at det nå åpnes for at en ny administrativ og politisk ledelse kan sette sitt felles preg på arbeidet i organisasjonen. Det har vært en del av mitt beslutningsgrunnlag, sier han i en uttalelse.

Forstår beslutningen

Leder Kjell Ingebrigtsen sier han forstår generalsekretærens beslutning og at Norges Fiskarlag nå vil innlede et arbeid for å kartlegge veien videre med tanke på ny toppleder i organisasjonen.

– Jeg vil takke Otto fordi Fiskarlaget har fått dra nytte av hans brede kunnskapsgrunnlag i de seks årene har ledet organisasjonen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Otto Gregussen, opprinnelig fra Bodø, er tidligere leder av fiskeoppdretternes forening og har vært fiskeriminister.