NTS ASA eier både Midt-Norsk Havbruk og brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport. De har nylig også gjennomført fusjonen med servicebåtrederiet Frøy Gruppen, det blir først integrert fra og med andre kvartal.

I første kvartal hadde konsernet inntekter på 446 millioner kroner, mot 521 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Brutto driftsresultat (ebitda) før biomassejusteringer ble 149 millioner kroner, mot 123 millioner kroner i fjor.

Lavere slaktevolum, høyere marginer

Midt-Norsk Havbruk slaktet 3.098 tonn laks i kvartalet, ned fra 3.994 tonn i samme kvartal i fjor.

«Reduksjonen sammenlignet med første kvartal 2019 skyldes at det ble overført en større mengde laks fra 2018 til 2019, enn fra 2019 til 2020», opplyses det.

Samtidig var resultatet per kilo (ebit/kg) opp fra 23,16 kroner til 30,35 kroner.

Selskapet skriver at de i fjor hadde lavere snittvekt på fisken, og lavere snittpris.

I virksomheten på Island slaktet de 1.321 tonn laks (mot 2.123 tonn i fjor) og tjente 9,92 kroner kiloen.

Forsinket båt, verkstedsopphold

I brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport fikk konsernet 122 millioner kroner i omsetning, opp fra 103 millioner kroner i fjor.

Resultat før skatt ble 2 millioner kroner, opp fra -3 millioner kroner i fjor.

Selskapet driftet totalt 8 båter i kvartalet, 7 egne og en innleid på bareboat-avtale.

«Alle fartøy har gjennomført verkstedopphold i første kvartal, og ett fartøy gjennomgår en oppgradering i mars og april 2020. Det er kontrahert tre brønnbåter hos Havyard Ship Technology. Verftet har hatt store finansielle problemer. Dette, og effekt av coronaviruset forsinker leveransen av første båt», opplyser selskapet.

NTS ASA, første kvartal. Tall i millioner kroner:

1. kv 20 1. kv 19 Endring
Omsetning 445,8 521,0 -14,4 %
Op. driftsresultat 109,6 90,2 21,5 %
Resultat før skatt 16,2 73,6 -78,0 %
Nettoresultat 13,0 56,4 -77,0 %
Driftsmargin 24,6 % 17,3 % 42,0 %