Kvartalet var preget av svakere marginer grunnet lavere priser på grunn av korona. Svak kronekurs påvirket en del selskap positivt, mens utfordrende biologi i visse