Om oversikten
  • 62 oppdrettsselskaper av laks og ørret som ikke er børsnoterte er med i oversikten.
  • Noen oppdrettsselskaper har enda ikke kommet med resultater for 2019, og listen er ikke komplett.
  • Noen av selskapene står med konserntall, og resultatene er ikke nødvendigvis sammenlignbare.

IntraFish har gått gjennom regnskapene til 62 oppdrettsselskaper av laks og ørret som ikke er børsnoterte.

Med høyest driftsmargin finner vi Finnøy Fisk som holder til på Finnøy i Stavanger kommune. De hadde hele 65,4 prosent driftsmargin - opp fra 47,2 prosent i fjor.

– Vi har vært stabile over flere år og er fornøyde med det. Vi har hatt en grei progresjon i 2019 og har ikke hatt så mye problemer med lus og ingen sykdom. Det har gått veldig bra. Vi fikk også gode priser for laksen i fjor, sier daglig leder og deleier Ketil Nåden til IntraFish.

De 58 selskapene i oversikten tjente til sammen over 33 milliarder kroner i 2019 og hadde et driftsresultat på 8,6 milliarder kroner. Driftsresultatet er omtrent uendret fra 2018. Driftsmarginen er i snitt på 27,5 prosent for alle selskapene i oversikten.

2020 med lavere resultat

For 2020 er ikke Finnøy Fisk-leder Nåden like optimistisk.

– Vi har litt større utfordringer med lus, men ellers er vi i rute. Vi forventer ikke så godt resultat dette året. Fôrprisen er høyere og lakseprisen lavere, sier han.

Selskapet som er eid 45 prosent av Mowi og 55 prosent av Nåden-familien har to konsesjoner, og betalte 22 millioner kroner for en vekst på 115 tonn i lakseauksjonen i august.

Selskapet Kobbvåglaks gjør det også svært godt med en driftsmargin på 60,4 prosent i 2019.

Nederst på listen finner vi Telavåg Fiskeoppdrett fra Sotra utenfor Bergen. Selskapet endte med et driftsresultat på minus 6,5 millioner kroner mot et positivt resultat på 50 millioner kroner i 2018. Det ga en negativ driftsmargin på -7,9 prosent.

– Det har med uheldig slaktetidspunkt å gjøre, det er ingen dramatikk i det. Vi har latt litt slakt gå over til i år, sa daglig leder Svein Arve Forland til IntraFish da resultatene ble offentliggjort.

Litt lavere enn forventet

Driftsmarginen for alle selskapene endte på 27,5 prosent ned fra 30,3 prosent i 2018. Det er en marginal forskjell, sier analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities.

– Resultatet ble litt svakere enn ventet på grunn av at prisen falt litt tilbake på høsten der. Kostnadsnivået har også holdt seg på et historisk relativt høyt nivå, sier Johannessen og legger til:

Analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities. Foto: Anders Furuset

– For året under ett ble vel lakseprisen marginalt lavere i 2019 enn i 2018, men så har man slakte litt mer fisk i 2019 enn i 2018 så det veier nok opp for den litt lavere lakseprisen.

Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet ble det slaktet 1.281.872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I 2019 ble det slaktet 1.357.304 tonn laks til en verdi av 68, 1 milliarder kroner.

– Marginene vil gå ned

Professor i økonomi Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger sier man ser en stor lønnsomhet i bransjen.

– Det man har sett over tid er at den globale etterspørsel etter laks har økt på grunn av at laks er et attraktivt protein for konsumenten og man utvikler stadig nye distribusjonskanaler og produkter.

Mens etterspørselskurven går oppover klarer ikke den globale tilbudssiden å henge med, påpeker Tveterås.

– Myndighetenes regulering av havbruk i mange land gjør at man ikke får lov til å øke produksjonen selv om det kunne vært mulig. Det er også reelle biologiske utfordringer som gjør det vanskelig å øke produksjonen. Når man får vekst i etterspørsel og tilbudssiden ikke henger med – og produksjonen ikke øker, får man høye priser og høye marginer for en del aktører.

Ragnar Tveterås er professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger og har blant annet forsket på produktivitet i oppdrettsnæringen. Foto: Joar Grindheim

Men Tveterås tror ikke marginene vil holde seg like høye på lang sikt. Blant annet landbaserte anlegg vil på sikt føre til mer fisk i markedet.

– Marginene er veldig bra og langt over snittet for andre bransjer, biologisk risiko gjør at noen bransjer skal ha høyere marginer enn andre. Jeg tror ikke dette kommer til å vare evig. Nå skjer det så mye innovasjoner og hvis myndighetenes reguleringer klarer å henge med, vil vi se at marginene kommer til å gå ned. Jeg tror gjerne at vi komme til å se bra lønnsomhet en liten stund til, før de faller nedover.

For deg som leser på mobil dra tabellen mot venstre for 2018-tall.

Les også:

Ti privateide lakseoppdrettere tjente til sammen over 5 milliarder kroner i fjor

Regjeringen tar grep for å sikre de norske eksportbedriftene i kjølvannet av korona