DN retter: Aksjen var mandag formiddag opp 15,5 prosent fra børsnoteringen, ikke 5,5 prosent som vi først skrev. Den potensielle gevinsten til de profilerte investorene blir dermed også høyere.

Det familieeide lakseselskapet Måsøval på Frøya i Trøndelag på snart 50 år er blant Norges eldste lakseselskaper. Forrige uke ble det notert på Euronext Growth.

I noteringsprosessen ble det hentet inn 825 millioner kroner, fordelt på 300 millioner kroner i frisk kapital og 525 millioner kroner gjennom nedsalg fra Måsølval-familien.