- Havet er eit av fem prioriterte områder i forskingsmeldinga til regjeringa. Det er mange prosessar som går samstundes som skal ende med at me lagar ein felles havstrategi som bind saman alle områder. Den skal leggjast fram neste vår. Den skal seie korleis me skal utnytte ressursane betre, sa  Solberg då ho møtte pressa  saman med næringsminister Monica Mæland, fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde i Olje- og energi departementet før Havkonferansen i Bergen starta måndag.

Skifte frå olje til fisk
Meldinga skal seie korleis Noreg som nasjon skal kunne utnytte ressursane i havet betre, og korleis næringane skal fungere saman for å skape nye og trygge arbeidsplassar langs kysten.

Også