- Havet er eit av fem prioriterte områder i forskingsmeldinga til regjeringa. Det er mange prosessar som går samstundes som skal ende med at me lagar ein felles havstrategi som bind saman alle områder.