Hun er én av de stadig færre gjenværende små oppdretterne i Norge. Hun er nokså anonym i mediebildet -- og liker heller ikke å stikke hodet fram. Men nylig skrev hun en