Rapporten innledes med en forklaring om at sjømatindeksen underpresterte med 13 prosent siden midten av august. Dette er i tråd med økt usikkerhet knyttet til de kortsiktige