Det ble påvist PD ved Emilsen Fisks lokalitet Nordgjæslingan i Vikna 9. september. I stedet for å