– Dette er et nordnorsk problem, fordi vi har så store forskjeller på temperaturen i sjøen mellom første og andre halvår. Derfor er veksten på laksen veldig ujevn.