Det kommer frem i vaksinestatistikken til Pharmaq. Vaksineomsetningen til laks i januar