Fiskehelse-selskapet Pharmaq har hovedkvarteret og sin største fabrikk på Skogmo Industripark i Overhalla kommune i tidligere Nord-Trøndelag. Kommunen har knapt 4.000 innbyggere.