Lerøy Seafood Group fikk 25. februar 2020 innvilget to utviklingstillatelser til sitt konsept Pipefarm begrenset til 1350 MTB. Konseptet går ut på å utvikle tre typer «pipefarm» til produksjon på