Produksjonen av torskeyngelen skal foregå på «Leines bolig og industrifelt», fremgår det av ulike dokumenter IntraFish har fått innsyn i. Det var