IntraFish har fått innsyn i en henvendelse Salmo Terra sendte til NVE i juni, hvor de ber om en konsesjonspliktvurdering