Mens Havfarm 1 er trygt plassert i Hadselfjorden, er spørsmålet