Et rørende samarbeid mellom Kjell Inge Røkke og Gustav Witzøe skal gi oppdrettsnæringen et nytt løft – eller vil