Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen deltok i helga på Husøydagan i Troms. Ifølge lokale medier satte hun stor pris på hilsningsdiktet fra Johansen -- og det samme gjorde publikum som ga stor applaus.Slik