«Saken er fortsatt under etterforskning. Vi venter blant annet på en rapport fra sakkyndig som er oppnevnt av