Rett før påske ble utstyrsleverandøren Steinsvik utsatt for et dataangrep fra kriminelle hackere. Det ble blant annet funnet «løsepengevirus» på serverne. Saken ble meldt til politiet og Datatilsynet, men