Ulykken med den 28 fots båten skjedde i et plutselig uvær mellom Træna og Lovund. De var to om bord. Den