Smart Fish Farm
  • En halvt nedsenkbar stålkonstruksjon som har fått åtte utviklingstillatelser (6240 tonn). Konseptet eies av Mariculture, et selskap Salmar har kjøpt 51 prosent av.
  • Skal ligge åpent hav. 8. januar søkte Salmar Fiskeridirektoratet om en lokalitet i Norskehavet utenfor Trøndelag.