AquaBounty er i siste designetappe for et nytt landbasert oppdrettsanlegg som ligner et anlegg de allerede drifter i Albany i delstaten Indiana. Daglig leder i selskapet