– Jevnt over går det bra, og vi har allerede kommet opp i et ganske høyt produksjonsvolum i forhold til hva som er planlagt, sa Bernt Olav Røttingsnes under Sjømatpulsens webinar om landbasert oppdrett torsdag. Røttingsnes er konsernsjef i Nordic Aquafarms, som eier blant annet Fredrikstad Seafood.

For noen år siden hadde ulike aktører utfordringer med at landbasert laks har smakt litt «jordaktig».

– Laks på land kommer ikke til å smake likt over alt. Det kommer an på hvordan en produserer. Vi har valgt å produsere i sjøvann, og har motstrømsanlegg, noe som gir veldig god tekstur og smak, sa Røttingsnes.

I korte perioder har de måtte ta inn ferskvann i anlegget.

– Det påvirket smaken negativt, sa han.

Anlegget i Fredrikstad er Norges så langt eneste kommersielle landbaserte matfiskanlegg for laks. Det er lite, og fungerer som et «læringssenter» for Nordic Aquafarms som har langt større prosjekter på gang i USA, både i Maine og California.

– USA har en veldig begrenset egenproduksjon av laks. Ved å bygge gode anlegg i USA kan vi ha god laks tilgjengelig i lokalmarkedet, sa Røttingsnes.

Riktig folk er viktig

En annen deltager i webinaret var Heidi Kyvik i leverandørselskapet Eyvi. Hun sa at det er mange ting som må være på plass for å lykkes med å hente penger, og få til god produksjon av laks på land.

– En må ha tomt med riktige forutsetninger, og god logistikk til og fra. Vann er ekstremt viktig, og en må ha tilstrekkelig med strøm.

Minst like viktig er folkene som står bak.

– Prosjektet må ha en organisasjon som har kompetanse og kan bære et så stort prosjekt. (..) Oppdrettskompetanse er helt klart viktig, men også administrativ kunnskap, finansiell kunnskap og ikke minst prosjektledelse, sa Kyvik.

Det er også flere fallgruver, og viktig å planlegge for at ting kan gå galt. Det kan bli nitrogenovermetning, H2S-forgiftning eller strømbrudd.

– En må legge inn de risikofaktorene tidlig, slik at en har gode verktøy for å håndtere det om det skulle skje, sa hun.

Se hele Sjømatpulsen her:

Grieg: Plass til mange løsninger

Lakseoppdretter og investor Per Grieg jr. kontrollerer Grieg Seafood som driver konvensjonell oppdrett i merder i sjø. Han er også styreleder og stor eier i Proximar Seafood som så vidt har kommet i gang med bygging av et landbasert matfiskanlegg i Japan.

– Jeg har drevet med lakseoppdrett gjennom Grieg Seafood i 29 år. Grieg Gruppen har lang tradisjon med å jobbe internasjonalt, og forstå hva som skjer i verden. Det å produsere ute, nær de store markedene, mener vi er det riktige å gjøre, sa han.

Sjømatpulsen: Oppe fra venstre: ordstyrer Kjersti Sandvik, Per Grieg jr., Bernt Olav Røttingsnes og Heidi Kyvik som utgjorde panelet på tosrdagens webinar. Foto: Skjermdump

Grieg mener at det er rom for flere måter å produsere laks på.

– Det er ny teknologi både på land og offshore, det må næringen følge med på. Det er plass til veldig mange løsninger. Ren fjordoppdrett er veldig bra, men det er ikke den eneste løsningen. Det er snakk om at markedet kanskje kan vokse 150.000 tonn per år, det volumet kan ikke komme alene bare fra sjøbasert eller landbasert, sa han.

Røttingsnes i Nordic Aquafarms er tydelig på at det ikke lenger er et spørsmål om det kommer landbasert lakseoppdrett eller ikke.

– Spørsmålet er når og hvor det kommer.

Samtidig er han ikke i tvil om at sjøbasert oppdrett fortsatt vil være svært dominerende.

– Det kommer til å ta tid før det kommer store volum fra land, og landbasert lakseoppdrett kommer til å bli et supplement til sjøbasert produksjon, sa Røttingsnes.