Tirsdag morgen ble det kjent at regjeringen foreslår at laksenæringen må betale en grunnrenteskatt på 35 prosent, en nedjustering fra tidligere foreslåtte 40 prosent.

– På mange måter gir fellesskapet en eksklusiv tilgang til fjordene våre til folk som er flinke til å foredle ressursene i disse fjordene. Det er rettferdig at fellesskapet får en andel av verdiene som skapes når noen får bruke fellesskapets naturressurser, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Mens Finansdepartementet i høst sa at en grunnrenteskatt på 40 prosent kan innbringe 3,65 til 3,8 milliarder kroner i proveny, ville ikke regjeringen tallfeste noe anslag i dag.