Professorene Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i en rekke kronikker og intervjuer det siste året uttalt seg negativt om konsekvensene av innretningen på en slik ekstraskatt. Samtidig ledet de et prosjekt betalt av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) til 3,3 millioner kroner, skriver E24.

Formålet til prosjektet var å forske på virkningene av grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen og spre kunnskapen til aktørene i næringen og publikum generelt. I prosjektet er det også formulert en tydelig plan om bred spredning av dette budskapet i kronikker, debattinnlegg og artikler.

Forrige uke kom rapporten fra Havbruksskatteutvalget, der flertallet støtter en innføring av grunnrenteskatt på 40 prosent på havbruksnæringen. Osmundsen, Misund og Tveterås har i flere innlegg i ulike aviser advart om at en så høy ekstraskatt basert på utvalgets modell vil kunne bli en betydelig investeringsbrems for norsk oppdrettsnæring

– Vi er ikke kjøpt og betalt. Vi skriver kronikker på grunnlag av vår forskning, men jeg forstår at noen mener dette burde blitt opplyst, sier Tveterås til E24.

Han er tydelig på at oppdraget ikke har farget hans konklusjoner, men mener at det heller har påvirket mengden arbeid som er utført. Professoren har forsket på temaet i 20 år, og har ikke skiftet syn etter prosjektdeltagelsen hos FHF.

Osmundsen sier til E24 at de burde ha vært flinkere til å opplyse om binding og finansiering. Han legger til at de også har hatt finansiering via Forskningsrådet i denne perioden, men at ingen av partene har lagt seg opp i arbeidet.