Autosmolt2025

Prosjektet ledes av ScaleAquaculture og finansieres av forskningsrådet.

Sintef Ocean, NTNU, SinkabergHansen, Salmon Evolution, Brimer, Wago Norge, Festo, Posicom og Andfjord Salmon er prosjektpartnere i Autosmolt2025.

Det vil ScaleAquaculture gjøre noe med – sammen med sine prosjektpartnere i Autosmolt2025. Målet med prosjektet er å øke nivået av automasjon og objektivitet i smoltproduksjon og operasjonene ved settefiskanlegg.

– Vi ønsker gjerne å få smoltproduksjon i samme kategori som for eksempel bilproduksjon og jordbruket, hvor store deler av produksjonen er automatisert med blant annet samlebånd.