Det vil ScaleAquaculture gjøre noe med – sammen med sine prosjektpartnere i