- Partene er enige om ikke å offentliggjøre de økonomiske delene av avtalen, skriver Bent Eriksen og Inge Berg i henholdsvis Pundslett og Nordlaks i en felles pressemelding.

Eriksenfortalte tidligere i år at beilere stod i kø for å overta selskapet, men at handa ikke var sikker på om han ville selge. Da sa han at selskapet var verdt engod del, ”noen hundre millioner kan det ikke være tvil om.” Han fortalte ogsåat det var store merverdier i selskapet, da tre av konsesjonene ikke varreflektert i balansen.

Men etter mer enn 30 år som hovedeier og daglig leder av Pundslett Laks, må Bent Eriksen ta nødvendige helsemessige hensyn. Det er også hans bakgrunn for å selge.

- Jeg har ikke hatt ønske om å selge, men helsemessige utfordringer har nå tvunget fram et salg. Hensynet til lokalsamfunnet har vært avgjørende for valg av kjøper. Det har vært en klar forutsetning fra min side at en ny eier tar nødvendig samfunnsansvar og viderefører virksomheten ved vårt lakseslakteri på Pundslett. Jeg er derfor godt fornøyd med at den nye eier ved Inge Berg har bekreftet dette forhold. Nordlaks har drevet oppdrett i Vågan i mer en 10 år, og er en ansvarlig samfunnsaktør, sier Eriksen som eier 94 prosent av Pundslett. Kurt E. Jensen eier de resterende 6 prosent.

Pundslett Laks har i dag nærmere 40 helårige arbeidsplasser i Austre Vågan. Kjøper er oppmerksom på sitt samfunnsansvar og vil aktivt bidra til at virksomheten opprettholdes og videreføres på dagens nivå, skriver Eriksen og Berg i pressemeldingen.

PundslettLaks har i mange år vært et av de mest veldrevne lakseoppdrettsselskapene iNorge. I fjor hadde selskapet en omsetning på 205,9 millioner kroner, et driftsresultat på 47,1 millioner kroner og et årsresultat på 32,9 millioner kroner. Bokført egenkapital var ved årsskiftet på 102,3 millioner kroner.