Han er en av få personer i Fiskeridirektoratet som har bakgrunn som fisker. Som seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet er en av hans oppgaver å være på utvikling av nye redskaper for fiskere.

– Utvikling av redskaper og effektivisering av næringa klarer næringa selv. Vår oppgave er å få redskap som er med på at du får utnytta ressursene på best mulig inn i systemer, sier Lilleng i denne podkasten:

Han har vært involvert i blant annet sorteringsrister i torsketrål og fangstbegrensende tiltak for snurrevadflåten.

Og i det arbeidet samarbeider Lilleng tett både med forskere og fiskere. For nye redskaper og ny teknologi kan både se og høres greit ut, men i den andre enden er det noen som skal bruke systemene.

– Hvis du ikke har næringa med på laget, blir det vanskelig å få tekniske regler ut i praktisk fiske selv om du kan ha en lov som sier at du skal bruke det, sier Lilleng.

En god dialog er alfa og omega for å få best mulig teknisk forvaltning, mener seniorrådgiveren. Og da kommer det godt med at han snakker samme språk som fiskerne.

Hør mer om det og om hva Lilleng gjorde på tokt i Svalbardsonen i høst.

Det gjør du ved å trykke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

Her er noen utvalgte episoder: