Ni år har gått siden den forrige rapporten på rekrutteringsbehovet i sjømatnæringen kom.

– Det er et moment i hvorfor vi gjør det på nytt nå. Det er lenge siden forrige, og tidligere har man spurt om behovet her og nå. Det gjør vi også, men vi har sett frem mot 2030 også, forklarer prosjektleder og forsker Bjørn Tore Nystrand i Møreforsking til Intrafish.

– Jevnt over ser vi at det behovet for mer kompetanse øker, på alle fagfelt i sjømatnæringen, forteller han videre.