For omtrent ett år siden presenterte Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin politikk for de neste fire årene i regjering. I Hurdalsplattformen kom de med flere ambisiøse mål om bærekraftig fôr. I plattformen står følgende mål:

  • Stimulere til økt bærekraft gjennom et eget program for produksjon av bærekraftig fôr basert på norske ressurser
  • Sette mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030
  • Legge til rette for bruk av karbon (CCU) innen fôrproduksjon

«Virker urealistisk», konkluderer en fersk